Bc. Anita Flídrová

Bakalářská práce

Časná enterální výživa v intenzivní péči

Early Enteral Nutrition in the Intensive Care
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je časné zahájení enterální výživy v intenzivní péči. Výzkum byl prováděn v 5 nemocnicích jednoho kraje na jednotkách intenzivní péče interního typu. Teoretická část zahrnuje poznatky o malnutrici, hodnocení malnutrice a rozdělení umělé výživy. Část práce popisuje především gastrickou enterální výživu, její časné zahájení, způsoby aplikace a metody podávání, aplikační …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is an assessment of an early initiation of enteral nutrition in intensive care units. The research was carried out in five hospitals of one region in intensive care units of internal type. The theoretical part includes the knowledge about malnutrition, assessment of malnutrition and evaluation of the distribution of artificial nutrition. One part of the thesis describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Flídrová, Anita. Časná enterální výživa v intenzivní péči. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra