Kristýna Dvořáčková

Bachelor's thesis

Analýza marketingové komunikace na sociálních sítích vybraného podniku

Analysis of Marketing Communication on Social Media Networks
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace na sociálních sítích značky DOLLER. V teoretické části jsou představeny marketingová komunikace obecně, specifika online komunikace a marketingové komunikace na sociálních sítích. V praktické části je provedena analýza marketingové komunikace značky DOLLER, kde je faktický stav porovnáván s teoretickými poznatky, aktivitami konkurence …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of marketing communication on social media of the brand DOLLER. The theoretical part presents marketing communication in general, specifics of online communication and marketing communication on social media. The practical part analyzes DOLLER's marketing communication, where the factual situation is compared with theoretical knowledge, competitors' activities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2019
  • Supervisor: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jana Švecová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta