Bc. Pavla Kittlerová

Bakalářská práce

Integrace dítěte s poruchou autistického spektra do běžné mateřské školy

Integration of a child with autism spectrum disorder in a Kindergarten
Anotace:
V předkládané bakalářské práci jsme hodnotili podmínky integrace dítěte s poruchou autistického spektra do jedné běžné mateřské školy v Brně. Jako dílčí cíl pak bylo popsat vnější a vnitřní podmínky a vytvořit kazuistickou studii. Práce je dělena na tři části – kapitoly. První a druhá část práce je teoretická, a je v nich popsána porucha autistického spektra z etiologického, symptomatologického a diagnostického …více
Abstract:
This Bachelor thesis evaluates the integration of a child with an autistic spectrum disorder into a standard preschool in the city of Brno. A partial goal of the thesis was to describe the external and internal conditions gathering the results for a case study. The thesis is divided into three sections – chapters. The first and second sections are theoretical and provide a description of the autistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta