Radek Mazal

Diplomová práce

Komparace formátu a efektivity vysílání fotbalové Ligy mistrů na ČT sport a Prima COOL

Format and Efficiency Comparison of the UEFA Champions League Broadcasting on ČT Sport and Prima COOL
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je komparace formátu a efektivity vysílání fotbalové Ligy mistrů na ČT sport a Prima COOL ve vybraných faktorech. V první části práce jsou na základě uvedených zdrojů vymezeny teoretické pojmy. Jejich povědomí je nezbytným předpokladem k četbě a pochopení analytické části práce. V té je nejprve na vybraných příkladech analyzováno vysílání Ligy mistrů na ČT sport a Prima …více
Abstract:
The main goal of my diploma thesis is format and efficiency comparison of the UEFA Champions League broadcasting on ČT Sport and Prima COOL in chosen factors. The first part of thesis defines theoretical framework according to stated literature. Awareness of theoretical part is necessary assumption to proper understanding of the second part of thesis. The analytic part consists of analysis of the Champions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ivana Šuláková
  • Oponent: Irena Durdová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika a právo v žurnalistice