Veronika ZROSTLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Zdanění příjmů FO a PO v České republice a ve Slovenské republice

Neuveden

The Taxation of Individual and Corporate Incomes in the Czech republic and in the Slovak republic
Anotace:
Předložená bakalářská práce popisuje zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České a Slovenské republice, přičemž hlavním cílem je provedení komparace u tohoto typu zdanění obou států. V práci jsou nejprve vymezena teoretická východiska daňové problematiky, kdy je provedena deskripce daňových systémů v obou státech a následné obeznámení se základními daňovými pojmy. Získané poznatky jsou aplikovány …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the taxation of the individual and the corporate incomes in the Czech Republic and Slovakia whereas the aim of this thesis is to compare the above mentioned taxes. At first, the theory of taxation issues is defined followed by the description of taxation systems in both of the countries. Moreover, the basic taxation terms are introduced. The results are applied to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Hruška

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZROSTLÍKOVÁ, Veronika. Zdanění příjmů FO a PO v České republice a ve Slovenské republice. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/