Veronika ZROSTLÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Zdanění příjmů FO a PO v České republice a ve Slovenské republice

Neuveden

The Taxation of Individual and Corporate Incomes in the Czech republic and in the Slovak republic
Abstract:
Předložená bakalářská práce popisuje zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České a Slovenské republice, přičemž hlavním cílem je provedení komparace u tohoto typu zdanění obou států. V práci jsou nejprve vymezena teoretická východiska daňové problematiky, kdy je provedena deskripce daňových systémů v obou státech a následné obeznámení se základními daňovými pojmy. Získané poznatky jsou aplikovány …more
Abstract:
This bachelor thesis describes the taxation of the individual and the corporate incomes in the Czech Republic and Slovakia whereas the aim of this thesis is to compare the above mentioned taxes. At first, the theory of taxation issues is defined followed by the description of taxation systems in both of the countries. Moreover, the basic taxation terms are introduced. The results are applied to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zdeněk Hruška

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZROSTLÍKOVÁ, Veronika. Zdanění příjmů FO a PO v České republice a ve Slovenské republice. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/