Bc. Štěpán Výborný, Ph.D.

Diplomová práce

Ústavní soud ČR jako aktér militantní demokracie

Constitutional Court of the Czech Republic as an Actor of Militant Democracy
Anotace:
Militantní (též bránící se či obranyschopná) demokracie představuje stěžejní ideovou koncepci ochrany demokracie. Jejím východiskem jsou historické zkušenosti evropských států s totalitním způsobem vlády. Hlavním pojmovým znakem bránící se demokracie je omezení některých základních lidských práv, jakožto stěžejního prvku demokracie, ve jménu zachování a udržení demokracie samotné. V práci jsem se rozhodl …více
Abstract:
Militant democracy features basic ideological conception for protecting democracy. Resources for that are historical experiences of European states with totalitarian government. Main criterion of militant democracy is limitation of some human rights, which represent fundamental mark of democracy, by the name of self-defense. This work analyzes position of Constitutional Court of Czech Republic in militant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií