Bc. Nicole Hartl

Diplomová práce

Možnost využití Facebooku, Twitteru a Google+ pro propagaci v hotelnictví

The opportunity of using facebook, twitter and google+ for propagation in the Hotel industry
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití internetové komunikace, a to konkrétně sociální sítě Facebook, dale pak Twitteru a Google+, pro propagaci hotelnictví. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části, teoreticko-metodologické, je pozornost věnována základním pojmům týkajícím se marketingu. Dále je zde také část věnující se internetové komunikaci. Jsou zde uvedené informace o jednotlivých …více
Abstract:
This dissertation is dealing with the possibilities of the internet communication usage, especially of the social network Facebook, furthermore Twitter and Google+, for the hotels promotion purposes. The piece of work is divided into 2 parts. In the first one,the theoretical-methodological one, we pay attention to the basic terms concerning the marketing. There is also a part attending to the internet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze