Veronika KALOCSAIOVÁ

Bakalářská práce

Úkolově orientovaný přístup při práci s nezaměstnanými

Task centred approach to work with unemployed
Anotace:
Tématem bakalářské práce je využití úkolově orientovaného přístupu při práci s nezaměstnanými. Cílem je popsat úkolově orientovaný přístup, nastínit problematiku nezaměstnanosti a sociální práce s nezaměstnanými klienty. Práci jsem zpracovávala pomocí rešerše dostupné literatury a adekvátních internetových zdrojů. Výsledkem je souhrnný popis využití úkolově orientovaného přístupu při práci s nezaměstnanými …více
Abstract:
Topic of the bachelor thesis is the use of task centred approach to work with unemployed. Object is to describe task centred approach, outline the prolem of unemployment and social work with unemployed clients. I worked the task with research of available literature and adequate internet resources. The result is summary description of the use of task centred approach to work with unemployed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALOCSAIOVÁ, Veronika. Úkolově orientovaný přístup při práci s nezaměstnanými. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií