Mgr. Kateřina Žárská

Diplomová práce

Význam včasné speciálněpedagogické diagnostiky u dětí se zdravotním postižením v předškolním věku

The importance of early diagnosis of special education for children with disabilities in preschool
Anotace:
Diplomová práce se zabývá speciálněpedagogickou diagnostikou u dětí se zdravotním postižením v předškolním věku.Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část zahrnuje tři kapitoly. První kapitola obsahuje charakteristiku speciálněpedagogické diagnostiky, její podmínky, metodologickou a obsahovou stránku. Druhá kapitola je zaměřena na dítě se zdravotním postižením, přibližuje …více
Abstract:
This thesis deals with special educational diagnosis of children with disabilities in preschool age. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes three chapters. The first chapter contains the characteristics of special education diagnostics, its conditions, methodological and thematic content. The second chapter focuses on children with disabilities, approaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta