Marcel MAREŠ

Bakalářská práce

Převod výroby vybrané součástky z konvenčního stroje na CNC stroj

Transfer of production of the selected metal component from the conventional machine to the CNC machine
Anotace:
ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE MAREŠ, M.: Převod výroby vybrané součástky z konvenčního stroje na CNC stroj Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu Katedra technologií a materiálového inženýrství 2016, Bakalářská práce, 47 stran, Vedoucí: doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá převodem výroby strojní součástky z konvenčního soustruhu PROTURN …více
Abstract:
ANOTATION OF THESIS MAREŠ, M.: Transfer of production of the selected metal component from the conventional machine to the CNC machine J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Production Technologies and Management, Department of Technologies and Material Engineering, 2016, Thesis, 47 pages, Thesis Head : doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. This Bachelor Thesis deals with the transfer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠ, Marcel. Převod výroby vybrané součástky z konvenčního stroje na CNC stroj. Chomutov, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu