Radek Pobořil

Diplomová práce

Study of Fiber Optical Amplifier EDFA for Passive Optical Network

Study of Fiber Optical Amplifier EDFA for Passive Optical Network
Anotace:
Cílem této práce je přiblížit čtenáři problematiku týkající se optických vláknových zesilovačů používaných v optických sítích, především pak erbiem dopovaných vláknových zesilovačů, které jsou hlavním zájmem této práce. Práce je rozdělena do dvou základních částí, z nichž první se zabývá teoretickými základy pro pochopení tematiky zesilovačů a druhá je zaměřena na stavbu zesilovače a jeho následné …více
Abstract:
The aim of this thesis is to explain the issues relating to amplifiers used in optical networks, and especially to erbium-doped fiber amplifiers, which represent the main subject of this work. The thesis is divided into two parts, the first one of which deals with a theoretical basis necessary for understanding the issues of amplifiers, and the second one is focused on constructing the amplifier and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Isa Navruz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika