Ing. Martina PETŘÍKOVÁ

Master's thesis

ICT ve výuce ruštiny (výukové metody a využití ICT při realizaci ŠVP na základních a středních školách)

ICT in teaching Russian language (teaching methods and the use of ICT in the implementation of the SEP in primary and secondary schools)
Abstract:
Diplomová práce "ICT ve výuce ruštiny" se zabývá využitím informačních technologií ve výuce ruského jazyka. Cílem práce je zanalyzovat současný stav využití ICT ve výuce ruského jazyka, zhodnotit zavádění ICT výukových metod do výuky ruštiny, zanalyzovat současný stav učebnic pro výuku ruského jazyka v České republice a zmapovat připravenost učitelů ruštiny v Plzeňském kraji pro použití informačních …more
Abstract:
The thesis "ICT in the Russian language teaching" deals with possible use of information technologies in the Russian language teaching. The aim of the thesis is to analyze the current situation of using ICT in the Russian language teaching, to evaluate implementation of the ICT educational methods in the Russian language teaching, to analyze current available range of Russian language students books …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PETŘÍKOVÁ, Martina. ICT ve výuce ruštiny (výukové metody a využití ICT při realizaci ŠVP na základních a středních školách). Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/