Bc. Martina KADLČÍKOVÁ

Diplomová práce

Inovace výuky v předmětu Informatika a informační a komunikační technologie na Gymnáziu Otrokovice\nl{}

Education innovations in the subject Informatics and Information and communication technology at Gymnazium Otrokovice\nl{}
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou inovace výuky v předmětu Informatika a informační a komunikační technologie na Gymnáziu Otrokovice, zejména zaváděním interaktivních prvků do výuky. V teoretické části je zaměřena na systém kurikulárních dokumentů. V praktické části se zabývá interaktivními výukovými systémy a především interaktivními prvky, dostupnými na Gymnáziu Otrokovice. V práci je …více
Abstract:
Thesis deals with problematics of innovation in teaching of Informatics and Information and communication technology modules at Gymnázium Otrokovice, especially implementation of interactive items in teaching. The theoretical part of the thesis is focused on system of curricular documents. The practical part deals with interactive educational systems, especially interactive items available at Gymnázium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLČÍKOVÁ, Martina. Inovace výuky v předmětu Informatika a informační a komunikační technologie na Gymnáziu Otrokovice\nl{}. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe