Čeněk Fajkus

Bakalářská práce

Návrh rozvoje využití území v okolí ul. Riegrovy, Ostrava-Hrušov

Design of ussing of area in the vicinity of Riegrova street, Ostrava-Hrušov
Anotace:
 Fajkus Čeněk, Návrh rozvoje využití území v okolí ul. Riegrovy, Ostrava-Hrušov  Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2014  Bakalářská práce; vedoucí bakalářské práce: Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.  60 stran Cílem bakalářské práce je navrhnout rozvoj lokality kolem ulice Riegrovy (sociální a výrobní brownfield), nacházející se mezi ul. Stará cesta …více
Abstract:
 Annotation of bachelor thesis Fajkus Čeněk, The proposal for development of land use in the area of Riegerova street, Ostrava-Hrušov.  Department of Civil Engineering, Faculty of building, VŠB-TU Ostrava, 2014  Bachelor thesis; supervisor bachelor thesis: Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.  60 pages The target of this thesis is to propose the development of an area around Riegriva street (social and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Hana Paclová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava