Theses 

Public Relations a Event marketing u neziskové organizace ADRA – Kateřina Mencová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina Mencová

Bakalářská práce

Public Relations a Event marketing u neziskové organizace ADRA

Public Relations and Event marketing in non-profit organization ADRA

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem Public Relations a Event marketing u neziskové organizace ADRA. Cílem práce je analýza současných nástrojů Public Relations a návrh nových, efektivních nástrojů, které pomůžou zlepšit komunikaci organizace s okolím. V teoretické části jsou nejprve definovány pojmy Public Relations, Event marketing a nezisková organizace. Praktická část se věnuje analýze současných nástrojů PR organizace ADRA pomocí modelu PENCILS. Ná základě SWOT analýzy a porovnání s konkurenčními NO, jsou v závěru navrhnuty a doporučeny nové nástroje pro zlepšení komunikace.

Abstract: This bachelor thesis is focused on Public Relations and Event marketing in non-profit organization ADRA. The aim of this thesis is to analyse current tools of Public Relations and proposal of new and effective tools, which can improve communication of the organization with its environment. In theoretical part are defined concepts of Public Relations, Event marketing and non-profit organization.Second practical part is about analysis of current PR tools of organization ADRA according to model PENCILS. In conclusion are designed and suggested new tools for better communication of organization ADRA. Based on the SWOT analysis and comparison with non-profit organizations.

Klíčová slova: Public Relations, Event marketing, Nezisková organizace, SWOT analýza

Keywords: Event marketing, Non-profit organizations, SWOT analysis, Public Relations

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Iva Prokopová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://0:0@is.savs.cz/zp/3037 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz