Bc. Jozef Maďar

Master's thesis

Cash manažment a riadenie likvidity v podmienkach vybraného podniku

Cash management and liquidity management in terms of selected company
Abstract:
MAĎAR, Jozef: Cash management and liquidity management in terms of selected company [Dissertation]. Bank institute university Prague, foreign university Banská Bystrica. Financial, accounting and insurance department. Thesis supervisor: doc. Ing. Hussam Musa, PhD. Year 2013. Number of pages: 73. Dissertation consists of three parts and its target is based on theoretical starting point evaluate the …viac
Abstract:
MAĎAR, Jozef: Cash management a riadenie likvidity vo vybranom podniku. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Hussam Musa, PhD. Rok obhajoby 2013. Počet strán: 73. Diplomová práca sa skladá z troch častí a jej cieľom je na základe teoretických východísk, zhodnotiť možnosti …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedúci: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance