Monika KLIMEŠOVÁ

Bakalářská práce

Vliv pohybových aktivit na aktivní životní styl v dospělosti

The influence of physical activity on an active lifestyle in adulthood
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem pohybových aktivit na aktivní životní styl v dospělosti. Cílem bakalářské práce je zjistit vliv pohybově aktivního dětství na aktivní životní styl v dospělosti. Jelikož řada významných autorů, jako Olivares, 2015 nebo Telama, 2005 dokazuje, že největší vliv na aktivní životní styl v dospělosti má právě období školního věku a adolescence, rozhodla jsem se tuto …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the influence of physical activities on active lifestyle in adult age. The objective of this bachelor's thesis was to find out the influence of active childhood on active lifestyle in adult age. According to many important authors such as Olivares, 2015 or Telama, 2005 the biggest influence on active lifestyle in the adult age has pre school and adolescent age. Therefore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zveřejnit od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lukáš Martinek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIMEŠOVÁ, Monika. Vliv pohybových aktivit na aktivní životní styl v dospělosti. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jepdtx jepdtx/2
2. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2016
Bulanova, L.
3. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.