Veronika Plačková

Master's thesis

Problematika neplodnosti v ČR: analýza úspěšnosti asistované reprodukce

The issue of infertility in the Czech Republic: an analysis of the success of assisted reproduction
Anotácia:
Předmětem mé diplomové práce je analýza vývoje reprodukčního chování české populace s cílem zhodnotit změny v čase, především pak po roce 1989 a analýza úspěšnosti asistované reprodukce v České republice v období let 2007 až 2013. Práce je rozdělena do několika částí. První teoretická část popisuje změnu reprodukčního chování po roce 1989, rizikové faktory a příčiny ženské a mužské neplodnosti, možné …viac
Abstract:
The subject of my thesis is to analyze the evolution of the reproductive behavior of the Czech population to assess changes over time, especially after 1989 and to analyze the success of assisted reproduction in the Czech Republic in the period 2007 to 2013. It is divided into several parts. The first theoretical part describes the change in reproductive behavior after 1989, risk factors and causes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedúci: Ondřej Lešetický
  • Oponent: Daniela Kandilaki

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52658