Bc. Vladimíra Belanová

Bachelor's thesis

Analýza úverového portfólia komerčnej banky

Analysis of the Loan Portfolio of Commercial Bank
Abstract:
The Bachelor´s work deals with the analysis of the loan portfolio chosen commercial bank. The first chapter focuses on the description of commercial banks, banking system, balance of commercial banks as well as active and passive operations of banks. At the end of the chapter described the breakdown of the bank loans and individual loans. The second chapter describes the process of lending from loan …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou úverového portfólia vybranej komerčnej banky. Prvá kapitola je zameraná na popis komerčnej banky, bankového systému, bilancie komerčnej banky ako aj aktívne a pasívne operácie bánk. Na konci kapitoly je opísané členenie bankových úverov a jednotlié úvery. V druhej kapitole je opísaný proces poskytovania úverov od žiadosti o úver až po uvolnenie záruk bankou, poskytnuté …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Reader: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK