Dagmar Adámková

Bakalářská práce

Ekonomické aspekty provozu pasivních domů

Economic aspects function of passive houses
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá tématem ekonomických aspektů pasivních domů v podmínkách České republiky. Zhodnoceny jsou jak obecná východiska tak i technické a ekonomicko-politické souvislosti. V úvodu práce provedena nejprve kategorizace domů typických svou energetickou náročností a zařazených podle období jejich výstavby. Následně je definován pasivní dům a je provedena diskuze jeho technických charakteristik …více
Abstract:
The work considers economic aspects of passive houses in the environment of Czech republic. Common data as well as technical and economic connections are taken in consideration. Houses energy intensity categorization connected to the period of construction is done at the beginning. Further the passive house itself is being defined and all the technical characterization made with thermal insulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2008
  • Vedoucí: Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Adámková, Dagmar. Ekonomické aspekty provozu pasivních domů. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní