Bc. Eva Marková

Diplomová práce

Australské středoškolské geografické kurikulum

Australian geographical curriculum for Senior Secondary School
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme Australskému středoškolskému geografickému kurikulu. Nejprve se zabýváme obecně australským kurikulem a následně přímo geografickým učivem zpracovaným ve zmíněném dokumentu pro tamější tzv. „senior secondary“ školy. Po seznámení s Australským středoškolským geografickým kurikulem se věnujeme tvorbě učiva zeměpisu pro učitele na gymnáziích. Na závěr se zabýváme srovnáním …více
Abstract:
In this thesis we study the Australian geographical curriculum for Senior secondary school. First, we explore generally the Australian curriculum and then direct geographical education in this curriculum for senior secondary school. After meeting with Australian geografical curriculum we dedicate to creating educational aids for teachers of geography at high school. At the end of thesis we deal of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta