Bc. Aneta Hamlíková, DiS.

Bachelor's thesis

Domácí násilí

Domestic violence
Abstract:
Tato práce řeší problematiku domácího násilí páchaného na ženách v české společnosti. Cílem práce je poukázat na uvedenou problematiku, najít příčiny tohoto jevu a zaměřit se na důvod, proč neustále přibývá páchání násilí v rámci rodiny. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřená na základní vymezení pojmu domácího násilí páchaného na …more
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals with the issue of the domestic violence against women in the Czech society. The goal of my bachelor´s thesis is to point out the issue of domestic violence, find out the cause and the origin of this problem. The bachelor´s thesis is focused on reason, why there is still the growth of domestic violence committed in the Czech families. The Bachelor´s thesis is divided into …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Vladimír Oliberius
  • Reader: Mgr. Barbora Kosejková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní