Xiaoshan Feng

Bachelor's thesis

Financial Situation Assessment of China Telecom Corporation Limited

Financial Situation Assessment of China Telecom Corporation Limited
Abstract:
Financial analysis refers to an assessment of the financial position of the company. The goal of the thesis is to evaluate the financial situation of China Telecom Corporation Limited by using of financial reports for period 2010-2014.In this thesis we will use common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition for evaluating of financial health of the company.
Abstract:
Financial analysis refers to an assessment of the financial position of the company. The goal of the thesis is to evaluate the financial situation of China Telecom Corporation Limited by using of financial reports for period 2010-2014.In this thesis we will use common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition for evaluating of financial health of the company.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Ingrid Petrová
  • Reader: Josef Novotný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava