Bc. Leona Kortánková

Master's thesis

Možnosti využití klasických a moderních metod hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Possibilities of using classical and modern methods of assessment of financial stability and company performance
Abstract:
Tématem této diplomové práce je zhodnocení a posouzení finanční stability a výkonnosti podniku pomocí klasických a moderních metod. Teoretická část práce se věnuje metodám a technikám finanční analýzy a její aplikaci při vyhodnocování finanční situace podniku. V aplikační části práce je vyhodnocena finanční stabilita a výkonnost společnosti Hewlett-Packard s.r.o. pomocí ukazatelů rentability, aktivity …more
Abstract:
The topic of this thesis is evaluation and assessment of financial stability and company performance by using classical and modern methods. The theoretical part of this thesis deals with methods and techniques of financial analysis and its applications in evaluating the financial situation of the company. In the application part of this thesis is evaluated financial stability and performance of company …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance