Bc. Šimon Zouvala

Bachelor's thesis

Software v oční optice. Elektronické vedení zakázek.

Software for opticians. Electronic order management.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá využitím počítačových softwarů v oční optice. Hlavní část tvoří informace a přehled o jednotlivých typech softwarů na evidenci a vedení zakázek, dále pak jejich možnosti využití v oční optice. Tyto programy jsou v práci rozděleny na desktopové a webové aplikace. Práce dále informuje o dalších možnostech využití počítačových nástrojů, jako jsou centrovací softwary, objednávkové …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of computer software in opticians. The main part consists of information and overview of various types of software for recording and keeping orders, and then their use in optics. These softwares are divided into desktop and web applications. The work also informs about other possibilities of using computer tools, such as centering software, ordering systems of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
  • Reader: Bc. Libuše Nováková Knollová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta