Tomáš Zikmund

Bakalářská práce

Rekonstrukce silnice II/320 Třebešov - Libel

Anotace:
Jedná se o návrh dokumentace na rekonstrukci silnice II/320 Třebešov Libel, první část se nachází v extravilánu obcí Třebešov a Libel. Druhá část rekonstruovaného úseku se nachází v intravilánu obce Libel. Tato dokumentace se zabývá rekonstrukcí silnicí II. třídy, která je porušena únavovými trhlinami, trhlinami z degradace asfaltových vrstev a výtluky na tloušťku asfaltových vrstev. Tato komunikace …více
Abstract:
This is a draft documentation for the reconstruction of road II / 320 Třebešov - Libel, the first part is located in the extra-urban area of the village Třebešov and Libel. The second part of the reconstructed section is located in the village of Libel. This documentation deals with the reconstruction of the roads II. classes that are disturbed by fatigue cracks, cracks from bitumen degradation and …více
 

Klíčová slova

Rekonstrukce vozovka komunikace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zikmund, Tomáš. Rekonstrukce silnice II/320 Třebešov - Libel. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství