Bc. Jovanka Linhartová

Diplomová práce

Aspekty online nakupování v podmínkách specializovaného podniku internetového obchodu

Aspects of online shopping in terms of specialized online store
Anotace:
Diplomová práce s názvem Aspekty online nakupování v podmínkách specializovaného podniku internetového obchodu se zabývá hodnocením vlivu aspektů online nakupování na rozhodování zákazníka a následnou analýzou spokojenosti zákazníků vybraného internetového obchodu ManMat. Cílem práce je provést analýzu, realizaci a vyhodnocení online výzkumu, který se zaměřuje na aspekty online nakupování. V práci …více
Abstract:
The topic of this thesis is Aspects of online shopping in terms of specialized online store and it deal with evaluation of aspects of online shopping influencing custormer behavior and analysis of customers satisfaction with chosen specialized online store ManMat. The main goal is to perform analysis, implementation and evaluation of online research which is targeting aspects of online shopping. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Linhartová, Jovanka. Aspekty online nakupování v podmínkách specializovaného podniku internetového obchodu. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika