Theses 

Zneužívání osobních dat a možnosti jejich ochrany – Zdeněk Tomášek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika se zaměřením na vzdělávání

Zdeněk Tomášek

Bakalářská práce

Zneužívání osobních dat a možnosti jejich ochrany

Misuse of personal data and the possibility of their protection

Anotace: Cílem této práce je provést rozbor potencionálních útoků na osobní data, jejich zneužití skrze sociální sítě a informační systémy, poukázat na to, jak snadno jsou informace o určitém člověku dostupné a seznámit s možným bezpečnostním rizikem. Dále sestavit dotazník na danou problematiku, který by měl za úkol zjistit, zda si klasický uživatel internetu uvědomuje, co všechno na internetu zveřejňuje a navrhnout možnou ochranu osobních dat a předcházet možným útokům nebo sledování.

Abstract: The aim of this work is analyze the potential attacks on a personal data their misuse through Social networking sites and information systems, point out how easily are information about a specific person available and meet with the potential security risk. Additionally assemble a questionnaire on this issue, which was supposed to find out whether if a classic Internet user is aware of what all publish on the Internet and suggest possible protection of the personal data and prevent to potential attacks or monitoring.

Klíčová slova: Zneužívání osobních informací, Sociální sítě, Bezpečnostní rizika, Ochrana osobních informací

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Voborník, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Dotazn_k.pdf Dotazn_k.pdf
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz