Bc. Hana Václavková

Diplomová práce

Svobodný přístup k informacím versus ochrana osobních údajů

Free Access to Information versus Personal Data Protection
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá konfliktem práva na svobodný přístup k informacím a práva na ochranu osobních údajů. Po výkladu základních pojmů a obecném rozboru této problematiky je pozornost věnována principu proporcionality jakožto obecné mezi omezování základních práv. Střet těchto práv je rovněž analyzován na základě testu proporcionality. Pozornost je dále věnována tématům, která se týkají poskytování …více
Abstract:
This thesis deals with the conflict of the right to free access to information and right to personal data protection. Attention is paid to the principle of proportionality as a general restriction of the fundamental rights. Clash of these rights is also analyzed on the basis of the proportionality test. Mentioned is also providing information about the salaries of officials, providing information about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta