Bc. Martina Honsková

Diplomová práce

Informační bezpečnost a ochrana osobních údajů

Information Security and Personal Data Protection
Anotace:
Práce se zabývá bezpečností informací a ochranou osobních údajů v souladu s nařízením o GDPR jak na teoretické, tak i praktické úrovni. V dnešní době je velká část společnosti doslova závislá na informacích a převážná část těchto informací je zpracovávána a uchovávána v elektronické podobě. Spolu s rozrůstající se škálou stále novějších technologií a jejich využitím jak v pracovním, tak v běžném životě …více
Abstract:
This diploma thesis deals with information security and personal data protection in accordance with the GDPR Regulation, at both the theoretical and practical levels. These days, most companies are heavily dependent on information, and the majority of this information is processed and stored electronically. Along with a growing range of increasingly new technologies used in both working and everyday …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Oliberius

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia