Mgr. Jana Krejčíková, DiS.

Diplomová práce

Edutainment jako prostředek inkluze

Edutainment as a means of inclusion
Anotace:
Základním východiskem diplomové práce je vzdělávání laické veřejnosti v problematice poruch autistického spektra (dále jen PAS), formou edutainmentových aktivit, za účelem podpory inkluze osob s PAS a jejich rodinných příslušníků. Vycházím z předpokladu, že obtížnost inkluze těchto osob je zapříčiněna nedostatečnou informovaností široké veřejnosti. V teoretické části práce se věnuji vymezení základních …více
Abstract:
The objective of the diploma thesis is to educate the general public about autism spectrum disorders (ASD). This is delivered by using edutainment activities to integrate people with ASD and their families into society. I assume that the inclusion of these people is difficult due to lack of public awareness. The theoretical part provides definitions of basic terms - edutainment and experiential education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta