Bc. Pavlína Alexová

Bakalářská práce

Místní národní výbor Ořechov 1945-1990 (1991) – Inventář k archivnímu fondu NAD 288

Local People’s Committee in Ořechov 1945-1990 (1991) – Inventory of the Archive Fund NAD 288
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce bylo uspořádání fondu Místního národního výboru Ořechov, který je uložen ve Státním okresním archivu Brno-venkov v Rajhradě a vytvoření inventáře. Převážnou část tvoří samotný inventář a dějinný vývoj obce od roku 1945.
Abstract:
The main theme of this bachelor work was the organisation of an archive fund of Local People's Committee Ořechov, which is deposited in the State District Archive Brno-venkov in Rajhrad and creating its inventory. Historical developement of the village, from the year 1945 on, and the inventory is the biggest part of this work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta