Bc. Pavlína Alexová

Bachelor's thesis

Místní národní výbor Ořechov 1945-1990 (1991) – Inventář k archivnímu fondu NAD 288

Local People’s Committee in Ořechov 1945-1990 (1991) – Inventory of the Archive Fund NAD 288
Abstract:
Hlavním tématem této bakalářské práce bylo uspořádání fondu Místního národního výboru Ořechov, který je uložen ve Státním okresním archivu Brno-venkov v Rajhradě a vytvoření inventáře. Převážnou část tvoří samotný inventář a dějinný vývoj obce od roku 1945.
Abstract:
The main theme of this bachelor work was the organisation of an archive fund of Local People's Committee Ořechov, which is deposited in the State District Archive Brno-venkov in Rajhrad and creating its inventory. Historical developement of the village, from the year 1945 on, and the inventory is the biggest part of this work.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Jiřina Štouračová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta