Bc. Michaela Kaštánková

Bachelor's thesis

Paliativní péče v České republice

Palliative Care in Czech Republik
Anotácia:
Bakalářská práce je věnována paliativní péči, která je součástí každého života na jeho sklonku. Práce je rozdělena na analytickou část, která se zabývá paliativní péčí v České republice a poté i srovnáním péče v Evropské unii. Dotkne se legislativy a financování a popisuje i ekonomické vlivy na péči a možnost příznivého ovlivnění hospodaření, financování zařízení, které paliativní péči poskytují. Věnována …viac
Abstract:
The topic of the diploma dissertation is PALLIATIVE CARE. This is a part of everyone's life. The dissertation contains four chapters. The first one is analytic part which deals with palliative care in the Czech Republic and then the comparison of care in the European Union. It also deals a legislation, finance and economical effects and the possibility of a favorable influence management, financing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2013
  • Vedúci: MUDr. Andrea Suchánková
  • Oponent: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS