Theses 

Integrovaná marketingová komunikace - synergický efekt jednotlivých nástrojů – Bc. Martin Pechar

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Pechar

Master's thesis

Integrovaná marketingová komunikace - synergický efekt jednotlivých nástrojů

Integrated Marketing Communications - a synergistic effect of individual instruments

Abstract: Práce popisuje pojmy integrovaná marketingová komunikace, komunikační nástroje, synergie a synergický efekt, co to vlastně synergický efekt je, co ho tvoří, jak se synergie projevují a realizují v plánech marketingové komunikace. Dále se tato práce zabývá integrovanou marketingovou komunikací společnosti BONAVITA spol. s r. o. Analyzuje využívané komunikační nástroje společnosti z hlediska vytvořených synergií a vzniklých synergických efektů. Následně pomocí stanovených měřítek hodnotí jejich konečný vliv na efektivnost komunikace.

Abstract: The thesis describes the concepts of integrated marketing communication, communication tools, synergy and synergistic effect, what it actually synergistic effect is, what it consists of, how to display and realize synergies in marketing communication plans. Furthermore, this thesis deals with the integrated marketing communications company BONAVITA spol. s r. o. It analyzes the use of communication tools of company in terms of synergies and the resulting synergistic effects. Subsequently, using stated measures evaluates their ultimate impact on the effectiveness of communication.

Keywords: Integrovaná marketingová komunikace, komunikační nástroje, synergický efekt, synergie, analýza, podpora prodeje, reklama, přímý prodej, public relations, osobní prodej, Integrated marketing communication, communication tools, synergistic effect, synergy, analysis, sales promotion, advertising, direct marketing, personal selling

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 02:17, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz