Theses 

Aktivizující metody v literární výchově na 1. stupni ZŠ – Daniela Petříčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chovoání, Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Daniela Petříčková

Diplomová práce

Aktivizující metody v literární výchově na 1. stupni ZŠ

Active Learning Methods in Literature Lessons at Primary School

Anotace: Diplomová práce pojednává o možnostech využití aktivizujících metod výuky v literární výchově na 1. stupni základní školy. Teoretická část obeznamuje čtenáře s teoretickými poznatky především z oblasti klasických i aktivizujících výukových metod, a to z hlediska jejich vývoje, třídění i možností využití v hodinách literární výchovy na 1. stupni základní školy. Praktická část poskytuje ucelený přehled o přípravě, průběhu i výsledcích výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit vliv aktivizujících metod výuky na motivaci, zapojení, prožitek a tvořivost žáků 1. stupně.

Abstract: My diploma thesis deals with possibilities of using active learning methods in literature lessons at primary school. The theoretical part apprises the reader with theoretical knowledge about classical and activating learning methods, with their evolution, classification and possibilities of using them at literature lessons at primary school. The practical part provides an overview of preparation, process and results of our research. The goal of the research was to find out how active learning methods influences pupils motivation, involvement, immersion and creativity.

Klíčová slova: aktivizující metody výuky, klasické metody výuky, literární výchova, vliv metod výuky na žáky, žák 1. stupně ZŠ

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Bednářová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26921 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Petříčková, Daniela. Aktivizující metody v literární výchově na 1. stupni ZŠ. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz