Bc. Johana Koutná

Bakalářská práce

Možnosti a předpoklady zavedení a fungování podnikatelského inkubátoru v rámci Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Possibilities and assumptions of establishment and functioning a business incubator within the Faculty of Economics and Administration at Masaryk University
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Možnosti a předpoklady zavedení a fungování podnikatelského inkubátoru v rámci Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity“ je zjistit zájem ze strany studentů o inkubátor na univerzitní půdě a jeho možnosti fungování. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky z problematiky podnikatelského inkubátoru …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „Possibilities and assumptions of establishment and functioning a business incubator within the Faculty of Economics and Administration at Masaryk University” is to find out the interest of the students about the incubator at the university and its possibilities of functioning. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part summarizes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Šašinka
  • Oponent: Ing. Šárka Fránková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta