Bc. Johana Koutná

Bachelor's thesis

Možnosti a předpoklady zavedení a fungování podnikatelského inkubátoru v rámci Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Possibilities and assumptions of establishment and functioning a business incubator within the Faculty of Economics and Administration at Masaryk University
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Možnosti a předpoklady zavedení a fungování podnikatelského inkubátoru v rámci Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity“ je zjistit zájem ze strany studentů o inkubátor na univerzitní půdě a jeho možnosti fungování. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky z problematiky podnikatelského inkubátoru …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „Possibilities and assumptions of establishment and functioning a business incubator within the Faculty of Economics and Administration at Masaryk University” is to find out the interest of the students about the incubator at the university and its possibilities of functioning. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part summarizes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2018
  • Supervisor: Ing. Petr Šašinka
  • Reader: Ing. Šárka Fránková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta