Bc. Veronika Manišová

Bachelor's thesis

Přínos stanovení volných lehkých řetězců kappa v likvoru jako nového biomarkeru pro diagnostiku roztroušené mozkomíšní sklerózy

Assessment of kappa free light chains in cerebrospinal fluid as a new biomarker in the diagnostics of multiple sclerosis
Abstract:
Bakalářská práce je věnována problematice lehkých volných řetězců kappa a jejich souvislostí s onemocněním roztroušená skleróza. V teoretické části se práce zabývá obecnou likvorologií, roztroušenou sklerózu a její diagnostikou. Dále nastiňuje problematiku imunoglobulinů a volných lehkých řetězců. Obsahem praktické části je kvantitativní stanovení volných lehkých řetězců kappa a jeho porovnání s metodami …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the topic of kappa free light chains and their connection to multiple sclerosis. The theoretical part of the thesis deals with general liquorology, multiple sclerosis and its diagnostics. Further, antibodies and free light chains are described in the thesis. The topic of the practical part is quantitative assessment of kappa free light chains in cerebrospinal fluid …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Gottwaldová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta