Bc. Radek Vencl

Master's thesis

Duševní hygiena a syndrom vyhoření

Mental hygiene and burn out syndrome
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na aktuální celospolečenský problém syndromu vyhoření, který se týká především pomáhajících profesí. Práce se zabývá také duševní hygienou, jako jednou z možností, jak se syndromu vyhoření úspěšně bránit. V teoretické části je popsán syndrom vyhoření, historie, příčiny vzniku syndromu, průběh a jeho diagnostika. Je zde rovněž popsaná prevence a možnosti léčby syndromu. Poslední …more
Abstract:
The diploma thesis focuses primarily on today‘s global issue, the burnout syndrome, which currently affects the whole society and mainly the helping professions. This work is also trying to emphasize the importance of emotional hygiene, as one of the successful burnout-defence choices. Theoretical part of the thesis describes burnout as a term, along with its history, causes, prognosis and diagnostics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
  • Reader: PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě