Bc. Veronika Válková

Diplomová práce

Poruchy polykání v ošetřovatelské péči

Dysphagia in nursing care
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku poruchou polykání. Zabývá se polykacím aktem, jeho poruchami, typy dysfagií, etiologií, příznaky, diagnostikou, terapií a možnými důsledky poruch polykání. Věnuje se zejména výživě pacientů s poruchou polykání. Výzkumná část této práce zjišťuje, jaké faktory ovlivňují úroveň informovanosti všeobecných sester pracujících se seniory. Jak všeobecné sestry hodnotí …více
Abstract:
My thesis is focused on problems with swallowing disorders. It is concentrated on swallowing act, swallowing disorders, types of dysphagia, etiologie, symptoms, diagnostics, therapy and its concequences. It is mainly about nutrition of pacients with swallowing disorders. The part with a research discovers what factors influence a nurse´s quality of knowledge, their self-evaluation of one´s own knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii