Bc. Věra Smutná

Diplomová práce

Specifické poruchy učení jako determinující faktor sebehodnocení dětí

Specific Learning Disabilities as a Determining Factor in Self-Evalution of Children
Anotace:
Anotace: Diplomová práce se zabývá teoretickými příčinami vzniku specifických poruch učení ve vztahu k sebehodnocení žáků se specifickou poruchou učení na střední odborné škole a středních odborných učilištích. Prezentuje výzkumná šetření v oblasti sebehodnocení žáků se specifickou poruchou učení v období adolescence. Výzkumná část se zabývá problematikou rozdílnosti přístupu sebepojetí z pohledu specifické …více
Abstract:
Abstract: The aim of the thesis is to map the hypothetical causes of specific learning difficulties (SpLD) in relation to the self-evaluation processes of students with the learning difficulties in technology colleges. The paper offers outcome of researches in the area of student self-evaluation with learning difficulties during adolescence period. The research part of the thesis is dedicated to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta