Lucie Šilhanová

Bakalářská práce

Mystery Shopping

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá metodou marketingového výzkumu zvanou Mystery shopping. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly, které se zabývají marketingem, marketingovým výzkumem, samotným Mystery shoppingem a hodnocením zaměstnanců. V praktické části je popsána realizace Mystery shoppingu za účelem zjištění kvality poskytovaných služeb …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the method of marketing research called Mystery shopping. This thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoret-ical part contains four chapters dealing with marketing, marketing research, Mystery shopping and staff evaluation. In the practical part is described the implementation of Mystery shopping in order of determination the quality of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/juh1k5/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty