Mgr. Kamila MAJKUSOVÁ

Diplomová práce

Pády seniorů hospitalizovaných v Městské nemocnici Ostrava

The falls of the hospitalized seniors at Municipal Hospital Ostrava
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo retrospektivně zhodnotit vývoj výskytu pádů pacientů na akutních lůžkových odděleních Městské nemocnice Ostrava (MNO) a na lůžkových odděleních následné péče v Léčebně dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice (LDN). U získaných dat bylo provedeno statistické vyhodnocení závislostí vybraných položek záznamového formuláře k hlášení pádů (demografická data, stav pacientů před pádem …více
Abstract:
Objective: The goal of my thesis was to evaluate the development of the occurrence of falls of patients in urgent care wards of the Municipal Hospital in Ostrava and in after-care wards in the Long-Term Care Hospital in Ostrava-Radvanice retrospectively. The collected data was subject to statistical evaluation of dependencies of selected entries in a form for reporting falls (demographical data, state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011
Zveřejnit od: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAJKUSOVÁ, Kamila. Pády seniorů hospitalizovaných v Městské nemocnici Ostrava. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta