Bc. Štěpánka Machoňová

Bachelor's thesis

Porovnání analytických metod pro stanovení hliníku

Comparison of analytical methods for determination of aluminium
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním analytických metod pro stanovení hliníku. Po obeznámení s principy jednotlivých analytických metod, a sice gravimetrie, komplexometrie, spektrofotometrie v oblasti ultrafialové a viditelné části absorpčního spektra a plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) byly tyto metody v experimentální části práce testovány na různých sloučeninách hliníku a zároveň …more
Abstract:
This bachelor thesis presents a comparison of analytical methods for the determination of aluminium. The aim is to explain the principles of these methods, namely gravimetry, complexometry, spectrophotometry in the ultraviolet and visible part of the absorption spectrum and the flame atomic absorption spectrometry (FAAS). The methods were tested in the experimental part of the work on various compounds …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta