Marek KUNC

Diplomová práce

Analýza využití konceptu smart cities v okresních městech Ústeckého kraje

Analysis of the smart cities concept application in the district towns of the Ústi region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá implementací konceptu smart cities v Ústeckém kraji, konkrétně ve městech Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V prvé části je vymezen koncept smart city jak v zahraničí, tak v České republice, dále je zde vymezena infrastruktura. V další části je zpracována analýza využití konceptu smart city pomocí obecné socioekonomické analýzy, a především aktuálního stavu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the implementation of the concept of smart cities in the Usti region, specifically in the cities of Decin, Chomutov, Most, Teplice and Ústí nad Labem. The first part defines the concept of smart city both abroad and in the Czech Republic, there is also defined infrastructure. In the next part with the analysis uses the concept of smart city using general socioeconomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUNC, Marek. Analýza využití konceptu smart cities v okresních městech Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa