Alena KRAJÍČKOVÁ

Master's thesis

Integrované dítě s kombinovanou poruchou ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ se zaměřením na početní operace An integration of a child with special needs into primary school Maths teaching aimed at counting

An integration of a child with special needs into primary school Maths teaching aimed at counting
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou výuky matematiky u dítěte s kombinovanou vadou na prvním stupni běžné základní školy. Hlavním cílem bylo ukázat možnosti této integrace, výhodu i nutnost přítomnosti a spolupráce s asistentem pedagoga. Ale také ukázat na stinné stránky této integrace, které se dotýkají zejména samotného dítěte v kolektivu třídy. Součástí práce jsou i postřehy a závěry rodičů …more
Abstract:
This thesis deals with the teaching of mathematics a child with a combined defect in the first stage of a primary school. The main objective was to show the possibilities of this integration, the benefits and the necessity of the presence and cooperation with the assistant of the teacher. But also to show the downsides of this integration, particularly when taking into considaration the child´s position …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 3. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRAJÍČKOVÁ, Alena. Integrované dítě s kombinovanou poruchou ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ se zaměřením na početní operace An integration of a child with special needs into primary school Maths teaching aimed at counting. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta