Ing. Lucie Vlčková, DiS.

Diplomová práce

Orgány krajů a obcí na úseku krizového řízení

Regional and municipal authorities in sector of crisis management
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zjistit, které orgány krajů a obcí plní úkoly krizových orgánů a které další orgány územně samosprávných celků se podílejí na přípravě na mimořádné události a krizové stavy. Orgány krizového řízení analyzují a vyhodnocují bezpečnostní rizika, plánují, organizují, realizují a kontrolují činnosti při řešení krizové situace. Krizová situace je mimořádná událost, která ve …více
Abstract:
The aim of the thesis is to find out which regional and municipal authorities fulfill tasks of predicamental establishment and which other authorities participate in preparation of an extraordinary event and crisis situations. The emergency management authorities analyze and evaluate security risks, plan, organize, realize and supervise activities during the solution of a crisis situation. A crisis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa