Bc. Vladislava PEŠTÁLOVÁ

Diplomová práce

Projekt zavedení on-line objednávek a rezervací ubytování v cestovní agentuře Ubytovani.cz

Project of implementation the orders and booking of accommodation in the traveller´s agency Ubytovani.cz
Anotace:
První část diplomové práce bude věnována zhodnocení teoretických poznatků pro lepší pochopení problematiky nového marketingu, bude popsán elektronický marketing, marketingové nástroje Internetu, internetové obchodování a cestovní ruch. Rovněž uvedu základní charakteristiku a strukturu projektu. V další části diplomové práce bude provedena analýza stávajícího procesu objednávání a rezervací ubytování …více
Abstract:
In the first part of work engage evaluation of theoretical piece of knowledge, better insight to problems of new marketing, I describe electronic marketing, marketing instrument of Internet, Internet´s business and travel movement. I introduce the basic characterization an structure of the project too. In the next part of my diploma work I analyse present process of the ordering and reserving of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007
Identifikátor: 5921

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Voloch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEŠTÁLOVÁ, Vladislava. Projekt zavedení on-line objednávek a rezervací ubytování v cestovní agentuře Ubytovani.cz. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2037

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing